A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Udział w strzelance z Chojnickim Oddziałem Air Soft

Osoba, która wylicytuje udział w strzelance z Chojnickim Oddziałem Air Soft musi mieć ukończone 16 lat + zgoda rodzica/opiekuna (według wzoru dostarczonego przez COAS). Organizatorzy zapewniają bezpieczną zabawę dla zwycięzcy na prywatnym terenie leśnym w miejscowości Klawkowo, według scenariusza pozorującego prawdziwe działania wojskowe. Ponadto zapewniamy przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa podczas trwania rozgrywki. Spotkanie odbędzie się w terminie wiosennym po wcześniejszym ustaleniu z organizatorami.

Chojnicki Oddział Air Soft w ramach wygranej aukcji zapewnia:

  • Prywatny teren leśny na czas rozgrywki
  • Replikę broni ASG
  • Okulary ochronne
  • Kulki do repliki
  • Wyposażenie taktyczne (kamizelka)
  • Dobrą zabawę

Chojnicki Oddział Air Soft jest grupą zrzeszającą głównie młodzież w wieku szkolnym w liczbie ok 20 członków. Nasza drużyna nastawiona jest na strzelanie przede wszystkim w warunkach leśnych. Mamy jednak doświadczenie w walkach w terenie zurbanizowanym. Naszym celem jest poprawianie wiedzy w zakresie taktyki wojskowej oraz rozwój fizyczny. Nasza grupa jest uczestnikiem wielu imprez ogólnopolskich, jak i mniejszych, lokalnych. Braliśmy udział w pokazie na 100 lecie Harcerstwa w Chojnicach, pokazie próbnej ewakuacji szkoły w Malachinie, jak i również 2 razy w Inscenizacji Bitwy pod Krojantami.

 
Joomla Templates: by JoomlaShack