A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Zbiórka darów do sali doświadczania świata w SP3 w Chojnicach

Przez cały dzień 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można będzie przynosić do Sztabu WOŚP, który mieścić się będzie w sali konferencyjnej klubu sportowego MKS Chojniczanka dary do Sali Poznawania Świata znajdującej się w SP3 w Chojnicach.
 • kolorowe poduszki,
 • lampy światłowodowe, plazmowe, uv,
 • kule dyskotekowe,
 • węże świetlne,
 • kolumny wodne,
 • światłowody,
 • fluorescencyjne naklejki,
 • zabawki świecące, pulsujące światłem,
 • płyty CD z muzyką relaksacyjną,
 • usługę stolarza do wykonania półek i elektryczna
 • kaski rowerowe i ochraniacze

 

 

Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca, mimo wszelkich utrudnień i progów
wyciągać przyjazną dłoń do tych, którym pomoc jest niezbędna.

 {s5_mp3}wosp/2013/01KOLYSZKO.mp3{/s5_mp3}

{s5_mp3}wosp/2013/PRACOWNIA-POPLUDNIE.mp3{/s5_mp3}

{s5_mp3}wosp/2013/SALA-AUTYZM.mp3{/s5_mp3}

   

 

ONE SĄ WŚRÓD NAS

dzieci niedosłyszące, niedowidzące, autystyczne, z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwoju.

 

TO DLA NICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3  W CHOJNICACH

POWSTAŁA SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

 

Kiedy natura małego człowieka sprawia, że dziecko jest wyobcowane, nieobecne i trudniej do niego dotrzeć - potrzebne jest mu miejsce, gdzie może intensywnie - poprzez wszystkie zmysły - dostrzec świat, mocno, pozytywnie go odbierać, ponownie poczuć z nim więzi, po prostu doświadczyć świata...

Miejscem, które spełnia takie warunki jest  sala doświadczania świata - specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.

Aby skutecznie pomagać niepełnosprawnym uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęto tworzenie takiej właśnie nowoczesnej, nowatorskiej sali.

Korzystać z niej będą przede wszystkim dzieci potrzebujące rozmaitych form aktywizacji i terapii. Sala pozwoli też wyciszyć się, zrelaksować się oraz otwierać się na świat zewnętrzny. Dzieciom umożliwi się poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie w atmosferze akceptacji i w pełnej komunikacji z terapeutą.

Tworzenie sali doświadczania wiązało się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych. Aby sprostać temu zadaniu w roku szkolnym 2011/2012 szkoła przystąpiła do realizacji unijnego projektu „Nauka jest dla wszystkich”. Dzięki temu udało się pozyskać fundusze na zakup najpotrzebniejszego wyposażenia sali. Sprzęt taki jest kosztowny, ale niezbędny.

Aby stworzyć wygodne miejsce do pracy z dziećmi od kwietnia 2012 roku w szkole zaczęto adaptować dwa przestronne pomieszczenia, dawniejsze lokale gospodarcze. To one, po nakładach ogromnej pracy, stały się salą terapeutyczną – wyodrębnionym, specjalnie przygotowanym lokum, gdzie można wywołać efekty silnie oddziałujące na poszczególne zmysły, miejscem wzbudzającym ciekawość i zachęcającym dzieci do rozwijania  zaburzonych funkcji.

Sojusznikiem w urzeczywistnianiu marzeń o takim dobrze przygotowanym i funkcjonującym miejscu - stała się Rada Rodziców SP3. Dzięki niej udało się przeprowadzić kompleksowy remont i modernizację obu pomieszczeń, wyposażyć  w zaplecze sanitarne, wymienić drzwi, okna.

Prace wykończeniowe przeprowadzono dzięki pomocy wielu osób dobrej woli oraz chojnickich instytucji otwartych na potrzeby dzieci. Sponsorzy nieodpłatnie przekazali też elementy wyposażenia sali doświadczania świata. Społecznie pracowali również nauczyciele nadając miejscu wspaniały, niepowtarzalny wystrój.

Pierwsza odsłona sali zmysłów miała miejsce 14 września 2012 roku podczas wizyty w szkole holenderskiej delegacji z Fundacji Kienkeurig, która od wielu lat pomaga chojniczanom . Chociaż nie wszystko było jeszcze gotowe Holendrów ujęła wielkość i rozmach realizowanego przedsięwzięcia.

Oficjalne otwarcie sali doświadczania świata nastąpiło nieco później, po wykonaniu dalszych prac wykończeniowych. Sala stała się prezentem mikołajkowym dla dzieci. Uczniowie otrzymali ją w darze - 6 grudnia 2012 roku.

Obecnie sala jest już w pełni wykorzystywana do zajęć terapeutycznych. Jednak przed gospodarzami sali jeszcze wiele pracy, aby była jak z marzeń. Spoglądając jednak na krótką historię jej powstania – stworzono ją dzięki ogromnej determinacji, woli działania, dobroci, życzliwości wielu osób.

Mamy nadzieję, że dzięki dalszemu wsparciu dla szkoły wyposażenie sali nadal będzie uzupełniane i kompletowane, bo przecież warto pomóc... pomóc tu i teraz.

 
Joomla Templates: by JoomlaShack